import_export time pin-drop map info close plus new-window texture engelsiz klima wifi usb bisiklet ring-hat ekspres-hat tek-bilet cift-bilet metrobus vapur tren metro havalimani hastane hastane tarife hattipi arrow-line-up arrow-line-down arrow-line-left arrow-line-right arrow-left arrow-right arrow-dropdown home navigation menu-location menu-map menu-card menu-stars menu-more search facebook twitter instagram youtube vine linkedin rss delete playlist_add loop list

Çok Muhterem Başbakanım;

 

Mayıs 1996 tarihli I.Ulusal Ulaşım Sempozyumunda, İstanbul ulaşımı ile ilgili tesbit,proje ve düşüncelerinizi ifade ettiğiniz açılış konuşmanızdan bazı alıntıları müsadelerinizle arz etmek istiyorum:

 

 “Hedefi belirsiz  bir çalışma  değil, hedefi belirlenmiş bir çalışmayı yapmaktan bizler  mutluluk  duyarız. Yani kazmayı nereye vurduğumuzu, iş makinalarını nerede  çalıştırdığımızı ,  nereyi  istimlak  ettiğimizi ve edeceğimizi  bilmek  ve bundan sonra daha bilimsel olmanın   bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisinde olacağız.

Böylece ulaşım yatırımlarını  da artık  rasgelelikten  kurtarmış olacağız.

....

Her şeyden önce ulaşım konusunda  bakışımızı belirleyen  ilkelerimizi  dört noktada  belirtmek  istersek,  bunun  birincisi  ulaşabilirlik, ikincisi konfor, üçüncüsü esneklik  ve dördüncüsü  de dakikliktir.

Bütün bunlar çok ciddi  mali kaynaklar gerektirmektedir. ”

..... 

“Özellikle İstanbul  için  denizyolu  taşımacılığı hem  ekonomik hem de  zaman  etkinliği  en yüksek  taşımacılık  durumundadır. Şu anda %5 olarak görülen  pay inanıyorum ki azmedilirse  % 10 ile %15 arsında  bir pay seviyesine  çıkabilir.”

.... 

“1871 yılından  bu yana  İstanbul’umuza  hizmet  veren  İETT kent içi  toplu  taşımacılığın  yükünü en yoğun  şekilde taşımaya devam etmektedir.”

.....

“Kamu  ve özel  kesimden  çok sayıda  toplu taşıma türlerinin oluşu İstanbul  trafiğinin genel özelliklerindendir  .

 

Takdir edersiniz ki, bu kadar  farklı unsuru bir sistem  dahilinde  ve verimli bir  işletime  sokmak neredeyse  imkansızdır...Bu sorunu çözmek sadece bizim sorunumuz değil, sadece Teknik Üniversitenin sorunu değil, sadece İstanbul halkının sorunu değil. Çünkü İstanbul  beynelmilel bir kent, bir megapol kent, İstanbul’a bu şekilde bakıyorsak İstanbul’ a hakkını vermeye mecburuz.” 

....

 Yukarıda anılan görüşleriniz,14-16 Mart 2002 İstanbul I.Kent içi Ulaşım Şurası Sonuç Raporunda ilke ve politika olarak benimsenmiştir.Bu ilke ve politikalar  başlıklar halinde arz etmek gerekirse ;

 

·       İstanbul Metropoliten alanı tek elden planlanmalıdır. 

·       İstanbul metropoliten alanı kent içi ulaşım sorunları;bölgesel ,ulusal ve uluslararası boyutları ile alınmalıdır. 

·       İstanbul Toplu Taşıma Sistemlerinde Entegrasyon sağlanmalıdır. 

·       İstanbul Ulaşım Otoritesi en kısa sürede kurulmalı ve Ulaşım tek elden yönetilmelidir. 

·       Ulusal ulaştırma Enstitüsü Hemen faaliyete geçirilmelidir. 

·       Toplu taşıma sistemi yatırımları için yeni finansman kaynakları geliştirilmelidir.

 

Şeklinde özetlenmiştir.

 

Bu konuların  bir çoğu  5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunuyla yasal dayanağa kavuşmuştur.

 

TBMM komisyonlarında görüşülmekte olan İstanbul Ulaşım İdaresi Kanun tasarısının yasallaşmasıyla da tek otorite,entegrasyon ve finansman konuları halledilmiş olacaktır.

 

Muhterem Başbakanım;

 

 

Bugün, İstanbul Ulaşımında türler arası yolculuk dağılımı karayolu %91,60 ,Raylı sistemler %6,40 ve  denizyolu  % 2 dir.

 

İstanbul’da  Karayolu taşımacılığı hakimdir.

 

AB istatistiklerine göre, karayolu taşımacılığı ; kazalar,gürültü,hava kirliliği ve trafik tıkanıklığı gibi parametreler sebebiyle GSMH’nın %4 oranında  ekonomilerine yıllık  ek maliyet getirmektedir. Ülkemizde bunun rakamsal ifadesi takriben 5 milyar USD’dır.

 

Buna karşılık Raylı Sistemlerin Üstünlükleri ise;

 

Karayolları taşımacılığına göre 6, denizyolları taşımacılığına göre 3 kat daha az enerji sarfiyatı-Enerji Tasarrufu sağlaması,

 

Kara ve deniz taşımacılığına göre 1/10 oranında daha az atmosferi kirleterek çevreye olumlu katkısı,

 

Aynı yük taşıma kapasitelerinde karayolu taşımacılığına göre %60 daha az yer işgal etmesi

 

Geniş kitlelere hitap etmesi, 

Ölümlü ve yaralanmalı kazaların en aza indirmesi 

Şeklinde sıralanabilir. 

 

Ayrıca hızlı küreselleşen Dünyamızın İstanbul muadili büyük ve tarihi şehirler için ulaşım kriterlerine bakıldığında toplu taşıma sistemleriyle yapılan toplam yolculukların ; Paris’ ve Tokyo’da % 49,Moskova’da % 51 raylı ulaşım sistemleri ile gerçekleştiğini görüyoruz. 

 

Bu noktada, bizlerin davranışlarını belirleyen, yönlendiren kriter ; İstanbul’u ve İstanbulluyu yukarıdaki değerlere taşımaktır.

 

Bu anlayıştan hareketle ulaşım yatırım bütçemizin hazırlanması için gerekli talimatları veren bu hususta bize her türlü desteği sağlayan ve bizi yönlendiren IBB Başkanımız Sn.Dr.Mimar Kadir TOPBAŞ’a şükranlarımızı arzetmeyi bir borç bilirim.

 

Bu bağlamda İBB Meclisi Onaylı ve Devletin Resmi Yatırım programlarında yer alan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yatırım Programının 1 Milyar 500 Milyon USD olduğunu duyurmak isterim.

 

10 yıla yakın gündemde kalan ve bugün temelini atacağımız Kadıköy-Kartal Raylı Sistem Hattı da bu program dahilindeki bir projedir.

 

Projeyle ilgili genel bilgiler şu şekildedir:

 

PROJENİN TANIMI:

 

-        Kadıköy-Kartal hafif raylı sistemi çift hatlı 21,33 Km uzunluğunda 

 

Olup (3,4 km tünel,15.8 km yer üstü ve 2,1 km aç-kapa) Kadıköy Meydanında yer altı istasyonundan başlar, İbrahimağa mevkiinde  yer altında  Marmaray  Projesiyle entegre olup Acıbadem Üstgeçidinden sonra  E-5 istikametinde devam edip, yeraltındaki Kartal İstasyonuna ulaşır.

 

-        Güzergah üzerinde  4 adedi yer altında, 11 adedi yer üstünde olmak üzere toplam 15 adet   istasyon mevcuttur. 

-        Proje trafiği daha da rahatlamak ve karayolundaki kapasiteyi arttırmak maksadıyla   tamamen aç – kapa olarak planlanmaktadır.

-        İhale  kapsamında sadece inşaat işleri yapılacak olup, elektromekanik   ve araç temini  işi  daha sonra yap-işlet-devret metodu ile ihale edilecektir .

 

PROJENİN FİNANSMANI VE MALİYETİ

 

-        İşin ihale bedeli :     139.574.679,63.USD

-        Aç-kapa yapıldığı takdirde     226.000.000.-USD

-        Finansman ;Öz kaynak

 

PROJENİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

 

-        Otobüs, minibüs  sayılarındaki düşüş sebebiyle araç trafiğindeki rahatlama (200 otobüs ve    800  minibüs) 

-        Güvenli, hızlı, konforlu ve kontrollü seyahat imkanı 

-        Zaman tasarrufu 

-        Çevre kirliliğindeki azalma 

-        Bölgenin gelişmesine katkı

 

ARAÇ TİPİ

 

-        Araç Tipi : LRT Tipi (Yüksek Tabanlı) 

-        Sefer  sıklığı :2,5 dakika 

-        İşletme hızı : 30 Km/saat 

-        Kapasitesi : 35.000 yolcu / saat /yön

 

PROJENİN İŞ BİTİM TARİHİ  Şubat 2007


            İSTANBUL’DA RAYLI  SİSTEMLER

 

 I.Yapımı Devam Edenler

1

Taksim-Yenikapı

5.2 Km

2

Taksim  Kabataş Finüküler

0.6 Km

3

Eminönü-Kabataş 

2.8 Km

4

Eyüp-Piyerloti Teleferik      

0.42 Km

5

Vezneciler – Sultançiftliği    

15.8 Km

6

Zeytinburnu – Güngören - Bağcılar

5.8 Km

7

Aksaray-Yenikapı  

0.7 Km

    Toplam

31.3 Km

 

 II.İhale süreci devam edenler

1

Levent-Ayazağa (2.Aşama)

3.6 Km

2

Otogar – Bağcılar

5.0 Km

3

Kadıköy-Kartal                    

22.6 Km

    Toplam

30.6 Km

 

 III.İhale kararı bekleyen  veya Projesi hazırlananlar 

1

Bağcılar-Yüzyıl

6.2 Km

2

Beşiktaş-Şişli –Otogar

13.5 Km

3

Bakırköy-İncirli        

3.4 Km

4

Bakırköy-Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü      

21 Km

5

Mahmutbey- İkitelli –Başakşehir Olimpiyat Köyü

10 Km

6

Yenikapı-Bağcılar

10 Km

7

Zeytinburnu-Bakırköy

3.65 Km

8

Cadde Tramvayı Haliç Çevresi

10 Km

9

. Göztepe-Ümraniye

5 Km

10

Üsküdar- Altunizade-Ümraniye – Dudullu

17 Km

11

Kartal-Kurtköy-Havaalanı

9.6 Km

    Toplam

109.35 Km

 

Raylı Sistem Toplamı

287,75 Km

 

Bu haber 313 kez okundu