import_export time pin-drop map info close plus new-window texture engelsiz klima wifi iconfinder_usb_925801 bisiklet iconfinder_Wheelchair_Accessible_751069 ring-hat ekspres-hat tek-bilet cift-bilet metrobus vapur tren metro havalimani hastane hastane tarife hattipi arrow-line-up arrow-line-down arrow-line-left arrow-line-right arrow-left arrow-right arrow-dropdown home navigation menu-location menu-map menu-card menu-stars menu-more search facebook twitter instagram youtube vine linkedin rss delete playlist_add loop list whatsapp Layer-1 phone format_list_bulleted call-center

İETT HAKKINDAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

 

Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görülmektedir.

 

Haberlere konu olan teftiş incelemesi, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince her yıl yapılan olağan ve rutin teftiş incelemesidir. Birtakım yanlış anlaşılma ve algılamaları ortadan kaldırmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, haberde dile getirilen hususlarla ilgili açıklamamızı dikkatinize sunuyoruz.

 

Avcılar-Topkapı Metrobüs hattında işletilmek üzere özellikleri belirlenen; 26 metre uzunluğunda hibrid motorlu, kompozit yapıda, en az 220 yolcu kapasiteli, duraklara azami derecede yanaşabilen, dolayısıyla sefer aralığını asgariye indirebilen, yüksek teknolojiyle donatılmış aracın temini ile ilgili yurt içi ve yurt dışı üretici firmalar araştırılmıştır. Araştırma sonucunda anılan özellikleri yalnızca ‘tek üretici’ konumunda olan APTS firmasının ürettiği Phileas marka aracın karşıladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu aracın alımı Kamu İhale Kanunu’nun 22/a maddesine göre yapılmıştır. KİK 22/a maddesi ‘tekel oluşturan hak sahibi ve tek üretici’ alımını düzenlemektedir.

 

Son yıllarda geleneksel otobüs işletmeciliğinden ‘hızlandırılmış otobüs işletmeciliği` (BRT) sistemine geçmekte olan İETT; Metrobüs hattında, ana güzergahlarda ve ikinci derecedeki ana güzergahlarda işletilmek üzere genel ve engelli yolcuların iniş ve binişlerine en elverişli, yolcu kapasitesinin en yüksek ve sahip olduğu motor teknolojisi ile çevreye en az zarar veren araçların alımına karar vermiştir. Gerek yatırım maliyeti, gerek işletme maliyeti ve gerekse ulaşım sistemindeki yolcu kapasitesi tam anlamıyla cadde tramvayı ile LRT’ye alternatif teşkil etmesi açısından, dünyada büyük bir süratle gelişen bu sistemin İstanbul’da tesis edilmesi amaçlanmıştır. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı otobüs imalatçıları arasında yapılan araştırmalar sonucunda, belirtilen özelliklerde aracın Mercedes firmasının tek üretici olarak imal ettiği Capacity marka araç olduğu tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu’nun 22/a maddesindeki şartlar sağlandığından Encümen kararı ile alımına karar verilmiştir.

 

Sultançiftliği-Edirnekapı raylı toplu taşıma işi, 16.07.2002 tarihinde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre ihale edilmiştir. İhale, İETT’nin Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadğı tarihte, tabi olunan 4768 sayılı yasaya göre çıkartılan Alım Satım Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta bu hattın Edirnekapı-Vezneciler hattı ile entegre olması planlanmış ve bu şekilde ihale edilmiştir. Ancak Vezneciler-Edirnekapı bölümü, I No’lu Koruma Kurulu’nca durdurulmuş ve söz konusu hat kadük hale gelmiştir. Bu gerçekten hareketle; Sultançiftliği-Edirnekapı hattının Topkapı’ya uzatılarak;

1.    Zeytinburnu -Kabataş hattına,

2.    Vatan Caddesinden gelen LRTS hattına ve

3.    Metrobüs hattına

 

entegrasyonu amaçlanmıştır. Edirnekapı-Topkapı bölümünün bilgi, tecrübe, makine ve ekipman ile işin hızla tamalanması ve kamu yararı doğrultusunda başlangıçta aynı yükleniciye yaptırılması uygun görülmüş, ancak firmanın aynı sözleşme hükümlerine göre yapmayı kabul etmemesi üzerine ek sözleşme iptal edilerek yeniden ihale yapılmasına karar verilmiştir. Adı geçen hat, işin aciliyeti ve üstün kamu yararı gereği 03 Ocak 2008 tarihinde ihale edilmiştir. Dolayısıyla hattın ihalesiz yapıldığı iddiası doğru değildir.

 

İETT’nin otobüs giydirme ve otobüs durakları reklam işlerini, 1995 yılından beri Clear Channel yürütmektedir. Sözleşme süresinin bitimine 2 yıl kala;

1.    Kalan sözleşme süresinin kira bedellerinin peşin yatırılması,

2.    Yıllık otobüs giydirme ücretine yüzde 3 oranında artış sağlanması

 

şartıyla sözleşme süresi Encümen kararı ile 10 yıl uzatılmıştır. Bu şartlarla İETT, ilave 14.545.000.-USD+KDV menfaat sağlamıştır. Ayrıca firmadan alınmış olan 1.000.000.-USD’lik işletme teminatı ödenmeyerek işletmede tutulmuştur. Yapılan bu idari işlemin hukuka uygun olmadığı iddiasıyla, iptali için 8. İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma talebiyle dava açılmıştır. 8. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini reddetmiş, red üzerine aynı firma Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştur. Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddederek 8. İdare Mahkemesi’nin kararını yerinde bulmuştur. Dava halen esastan görülmekte olup, süreç takip edilmektedir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Bu haber 2400 kez okundu