import_export time pin-drop map info close plus new-window texture engelsiz klima wifi iconfinder_usb_925801 bisiklet iconfinder_Wheelchair_Accessible_751069 ring-hat ekspres-hat tek-bilet cift-bilet metrobus vapur tren metro havalimani hastane hastane tarife hattipi arrow-line-up arrow-line-down arrow-line-left arrow-line-right arrow-left arrow-right arrow-dropdown home navigation menu-location menu-map menu-card menu-stars menu-more search facebook twitter instagram youtube vine linkedin rss delete playlist_add loop list whatsapp Layer-1 phone format_list_bulleted call-center

İETT Genel Müdürlüğü tarafından otobüs ihalesi ile ilgili olarak CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiaları üzerine kamuoyuna açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki İETT, otobüs alımını Kamu İhale Kanunu’ndaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmiştir. İhale sürecinde Kamu İhale Kurumu kararlarına uyulmuş, yargı kararlarının gereği yapılmıştır. Uzun süren ihale sürecini göz ardı ederek, yasa maddelerini ve bu süreçte verilen yargı kararlarını dikkate almayarak yapılan değerlendirmeler kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. 
 
Bu vesile ile İETT’nin otobüs alımı ihalesi  ile ilgili gerçekleri kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz:
 
Söz konusu ihaleye 13 Ekim 2004 tarihinde çıkılmış ve 350 adet solo, 100 adet körüklü, 50 adet çift katlı olmak üzere 500 otobüs alımı öngörülmüştür. İhale’ye 5 firma teklif vermiştir. Bu firmalar: 1 – BMC San. ve Tic. A.Ş., 2 – Çakır Yapı San. ve Tic. A.Ş., 3 – MAN Türkiye A.Ş., 4 – EVOBUS GMBH ve 5 – Mecedes Benz Türk A.Ş.’dir. Avrupa Birliği müktesabatında 2008 yılı için öngörülen araç içi ve araç dışı %100 alçak tabanlı toplu ulaşım aracı kriterlerine ve teknik şartlara uymayan 4 firmanın teklifi değerlendirme dışı kalmıştır. Otobüs alım işi kriterleri sağlayan EVOBUS GMBH firmasına ihale edilerek, ihale sonucu tüm firmalara tebliğ edilmiştir. Karara itiraz eden BMC firmasına teklifinin uygun bulunmama nedeni bildirilmiştir.
İETT’nin 19 Ocak 2005 tarihinde aldığı ivedilik ve kamu yararı kararı tüm isteklilere 24 Ocak 2005 tarihinde bildirilmiş ve tebligatı izleyen 7 gün içinde sözleşme imzalanmamıştır. Görüldüğü gibi karar tarihi 26 Ocak 2005 değil, 19 Ocak 2005’tir.
Yasal sürelere uyulmuştur. Sözleşme, ihaleye ilişkin yasal sürenin bitiminden sonra 01 Şubat 2005 tarihinde imzalanmıştır. Kamu İhale Kurumu’nun ‘ivedilik ve kamu yararı’ kararının iptaline ilişkin telgrafı İstanbul postanesine 01 Şubat 2005 günü saat 19:44’te ulaşmıştır. Bahse konu telgraf İETT Genel Evrak Şube Müdürlüğü’ne sözleşme imzalandıktan sonra -02 Şubat 2005 tarihinde- tebliğ edildiğinden (ekte belgeleri sunulmaktadır), bu iptal kararının sözleşmenin geçerliliğine hukuken bir etkisi olmamıştır. Zira, sözleşme Kamu İhale Kanunu’nun o dönemde yürürlükte bulunan hükümlerine uygundur. (Bkz: KİK md. 55) Dolayısıyla, yasanın ilgili maddesine uygun olarak geçerli bir sözleşme mevcuttur.
KİK’e yapılan şikayetler hakkında karar verilmesi, ‘sözleşmenin imzalanmamış olması şartına bağlanmış’ olmasına karşın Kamu İhale Kurumu 31 Mart 2005 tarihinde ihale kararını iptal etmiştir. Buna rağmen karara uyulmuştur. İETT Encümeninin 26/04/2005 tarihli kararı ile sözleşme askıya alınmış ve bu husus yükleniciye tebliğ edilmiştir. Ne var ki,  yüklenici EVOBUS GMBH firmasınca İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada; sözleşmenin İETT tarafından askıya alınmasına ilişkin uygulamanın tedbiren durdurulmasına karar verilmiş ve 09/08/2005 tarihinde İETT’ye tebliğ edilmiştir. Mahkeme kararı gereğince İETT Encümeninin 11/08/2005 tarihli kararıyla sözleşmenin yürürlüğünün devamına karar verilmiştir. Bu halde, tedbir kararına uyarak sözleşmeyi uygulamak hukuki bir zorunluluk olmuştur. Dolayısıyla İETT ile ihaleyi alan firma arasında geçerli bir sözleşme olduğuna hükmeden yargı kararı varken Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘KİK`in ihaleyi açıkça iptal etmesine karşılık, İETT niçin ve hangi gerekçeyle sözleşmenin aynen yürürlükte olduğunu kabul etmiştir?’ sorusu yersizdir. Üstelik ‘KİK’in itirazen şikâyet üzerine lehte veya aleyhte bir karar vermesinin ön şartı geçerli bir sözleşmenin imzalanmamış olması’ şeklinde hüküm içeren yasa maddesi, KİK’in iptal kararını tartışmalı, yasanın açık hükmü ile çelişir hale getirmektedir.
Sonuç olarak, ortada iddia edildiği gibi ‘ne yasalara aykırı bir ihale vardır, ne de yargı kararları hiçe sayılmıştır.’ Aksine otobüs alımına ilişkin ihale yasalara uygun olarak yapılmıştır. Yüklenici firma ile KİK hükümlerine uygun olarak geçerli bir sözleşme imzalanmıştır. KİK tarafından iptal kararı verilmesi nedeniyle İETT tarafından sözleşme askıya alınmışsa da İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin tedbir kararı gereğince, Kamu İhale Kanunu’nun ilgili hükmüne uygun olarak imzalanmış olan ve geçerli bulunan sözleşmenin uygulanması anayasal ve yasal bir zorunluluk olmuştur.


EKLER:
Bu haber 7067 kez okundu