Genel Müdürlerimiz
HANSSENS Tramvay Şirketi’nin Genel Müdürü (1917 – 1938)

GINDORF (Tünel Şirketi’nin Genel Müdürü) (1917 – 1938)

Kadri MUSLUOĞLU (1938 – 1939)

Y. Müh. Nasım TAYFUR (1940– 1940)

Ord. Prof. Mustafa Hulki EREM (1940 - 1946)

1888 (1304) yılında Gelibolu’da doğdu. Gelibolu İdadii Mülkisinden Aliyyülala (pekiyi) derecesiyle mezun oldu. 1903 yılında Mühendis Mektebini bitirdi. Nafıa Nezaretince Fenni Elektrik Tahsili için gönderildiği Belçika’dan Liege Darülfününü Otomobil Şoförlüğü Mektebi diploması aldı. Konya Vilayeti Kadastro Mühendisliği’nde başladığı meslek hayatına birçok okulda teknik öğretmenlik, müfettişlik, uzmanlık yaparak devam etti. 1939 yılında İstanbul Belediyesi ETT İşleri Umum Müdürülüğü’ne vekaleten atandı. Temmuz 1940’da İETT İşletmeleri Genel Müdürü oldu. Hulki Eren, genel müdürlük görevini 1946 yılına kadar sürdürdü. 1944 yılında İTÜ Makine Fakültesinde profesör oldu. 1946 yılında ordinaryüs profesörlüğe yükseldi. 1949-1951 ve 1955-1956 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) iki dönem rektörlük yaptı.

İbrahim Kemal BAYBURA (1946 - 1951)

1890 (1306) yılında Bayburt’ta doğdu. 1906`da Harp Okuluna girdi. Sırasıyla Teğmen, Üsteğmen, Yüzbaşı, Binbaşı, Kurmay Yarbay rütbelerine yükseldi. 1932 yılında emekli olduktan sonra Devlet Deniz Yolları ve Liman İşletmesi Umum Müdürlüğü, Üsküdar ve Kadıköy Halk Tramvayları Meclis İdari Murahhas Üyeliği, Denizbank Umum Müdürlüğü, Devlet Deniz Yolları Umum Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Balkan Harbi ve İstiklal Savaşına iştirak eden Baybura, 1946 yılında İETT Umum Müdürlüğüne atandı ve bu görevi 1951 yılına kadar sürdürdü.

Y. Müh. Sürhay CEVANŞİR (1951 - 1951)

Aslen Azeri olan Sürhay Cevanşir, 1904 yılında Şüşi-Kale’de (Kafkasya) doğdu. Babası Azatağa Bey, annesi Bala Hanım’dır. Ortaöğrenimini Bakü’de tamamladıktan sonra Dresden Technische Hochschule’de yüksek mühendislik okudu. Çalışma hayatına Bursa Elektrik Komiseri olarak başladı. Ardından İzmir Nafıa Komiseri, İstanbul Elektrik Su Tayyare Komiseri ve İstanbul Nafıa Şirketler Komiseri oldu. Sümerbank’ta mühendis olarak çalıştı. 1939 yılında İETT Teknik Daire Reisliği’ne atandı. 1944 yılında İETT Umum Müdürlüğü Teknik Muavinliğine getirildi. 1951 yılında Genel Müdür oldu. 1958 yılında emekli oldu.

Prof. Dr. Kâmuran GÖRGÜN (1951 - 1959)

1911 (1327) yılında İstanbul’da doğdu. 1937`de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mühendis Mektebi Elektro Mekanik Şubesini bitirdi. Fransızca dil imtihanını başarıyla geçti. İTÜ’de Buhar Makineleri ve Türbinleri Kürsüsünde 1948`de doçent, 1950`de profesör oldu. 1951`de Elektrik ve Motor İşletme Mütehassısı olarak göreve başladığı İETT’ye, Genel Müdür oldu. Bu görevi 1959’a kadar başarıyla sürdüren Prof. Görgün, Silahtarağa Elektrik Tesisleri’nin kurulmasında gösterdiği başarılar, şiddetli kar ve tipi fırtınasının sürdüğü günlerde (1956) şehir halkının karanlıkta kalmamasını sağladığı ve Şişli-Levent yolu inşaatında gösterdiği üstün gayretleriyle takdirnameler kazanarak İETT tarihine geçti.

Y. Mimar Sedat ERKOĞLU (1959 - 1960)

1908 (1324) İstanbul-Kadıköy doğumlu olan Erkoğlu, Güzel Sanatlar Mimarlık Şubesini bitirdikten sonra Aydın Vilayetine Belediye Mimarı olarak atandı. Ardından İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcılığı, İstanbul İmar Müdürlüğü ve İstanbul Belediyesi Reis Muavinliği görevlerinde bulundu. 1959 yılında İETT Umum Müdürü oldu. Yüksek Mimar Sedat Erkoğlu’nun İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdür Muavinliğinde başarılı çalışmalarından dolayı takdirnamesi bulunmaktadır. Görev yaptığı dönemde, bayan biletçileri göreve başlatan Erkoğlu, İETT tarihinde estetik anlamda önemli iz bıraktı.

Orhan İLTER (1960 - 1966)

1912 (1328) yılında Elazığ’da doğdu. 1933 yılında Harp Okulu ve Harp Akademisinden mezun oldu. Sırasıyla Asteğmen, Teğmen, Üsteğmen, Yüzbaşı, Binbaşı, Yarbay, Albay, Kıdemli Albay ve Tuğgeneral oldu. Askeriyeden emekli olduktan sonra 1961 yılında İETT Umum Müdürlüğüne atandı. Orhan İlter, bu görevi emekli olduğu 1966 yılına kadar sürdürdü. Kurumda görev yaptığı dönemde sosyal faaliyetleriyle tanınan İlter, İETT Kantini ve Şişli’deki İETT Bloklarının yapımında büyük çaba gösterdi.

Mehmet Saffet GÜRTAV (1966 - 1977)

1913 (1329) yılında Şam’da doğdu. 1935’te İstanbul Erkek Lisesini bitirdi. 1939 yılında Siyasal Bilgiler Okulu İdari Şubesinden mezun oldu. Memuriyete 1941 yılında Levazım Müdürlüğü’nde başladı. Ardından Ankara Vilayeti Maiyet Memurluğu’ndan sonra Kaymakamlık kursunu tamamlayarak Alanya, Mudanya ve Akçakale’de Kaymakamlık yaptı. Daha sonra Beyoğlu ve Eminönü Belediyesinde müdür muavini olarak çalıştı. 1954 yılında İETT Umum Müdürlüğü’nde İdari Muavinliğe getirildi. Bir süre İstanbul Belediyesi Reis Muavinliği görevinde bulundu. 1966 yılında İETT Umum Müdürü oldu. Ferdi adında bir oğlu, Özden adında da bir kızı bulunmaktadır.

Y. Elk. Müh. Gültekin TÜRKOĞLU (1977 - 1978)

1933 yılında Uşak’ta doğdu. 1958’de İTÜ Elektrik Fakültesini bitirdi. Meslek hayatına Etibank’ta mühendis olarak başladı. 1961’de Başmühendis oldu. 1962 yılında Breau of Reclamature–Denver Colorado’da 8 aylık eğitim dönemi geçirdi. 1968 yılında Etibank’ta Şube Müdürü, 1972’de TEK Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkan Yardımcısı, 1974`te Daire Başkanı oldu. 1977’de İETT Genel Müdürlüğü’ne, 1978`de TEK Genel Müdürlüğü`ne atandı. 1979`un sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliğine getirildi. 1982 yılında emekli olan Türkoğlu, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Suat KUMBASAR (1978 - 1980)

1932 yılında Erzurum’da doğdu. 1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kuvvetli Akım Kolundan mezun oldu. 1959’da İTÜ Elektrik Fakültesinde Elektronik ve Elektrik Ölçmesi Kürsüsünde asistan oldu. Bir süre kamuya ait birimlerde yüksek mühendis ve başmühendis olarak çalıştıktan sonra 1978 yılında İETT Genel Müdürlüğüne atandı. 1981 yılında görevden ayrılan Kumbasar, 1986 yılında İETT’ye geri dönerek Gaz Daire Başkanlığı ve İETT Fen Tetkik Kurulu Başkanlığında üye olarak görev aldı. Suat Kumbasar, 1989 yılında emekli oldu.

Ahmet Suat ARIK (1980 - 1984)

1921 yılında Niğde’de doğdu. 1942 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Gümrük ve Tekel Bakanlığında müfettiş muavini olarak göreve başladı. Aynı Bakanlıkta müfettiş olarak görev yaparken İETT`ye atandı. Daha sonra Başmüfettiş oldu. 1960 yılında İETT Umum Müdürlüğü’nde İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Muavini oldu. 1964-1977 yılları arasında Beyoğlu Gaz İşletmesi Genel Müdürü olarak ek görev yaptı. Görev süresince pek çok defalar takdirname ile ödüllendirilen ve İETT Dergisi’nde yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunan Arık, 1984 yılında emekli oldu.

Faruk Bozkurt DOĞAN (1984 - 1988)

1942 yılında Malatya'da doğdu. 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesinden mezun oldu. 1952 yılında DSİ'de Başmühendis olarak göreve başladı. Daha sonra TEK ve Elektrik Etüt İdaresinde yüksek mühendis olarak görev aldı. Milli Prodüktivite Merkezinde uzman, Devlet Planlama Teşkilatı'nda Araştırmacı Teknik Eleman olarak çalıştıktan sonra 1980 yılında İETT'ye Elektrik Daire Başkanı olarak atandı. 1984 yılında İETT Genel Müdürü oldu. Elektrik Daire Başkanı iken enerji nakil hatlarının deplasman işinde gösterdiği üstün başarılardan dolayı takdirname kazanan Doğan, 1988'de emekli oldu.

Bilgin SOYER (1988 - 1990)

1940 yılında Artvin’in Hopa ilçesinde doğdu. Üniversite öğrenimi için 1961’de Ankara’ya gitti. 1967’de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Ankara Belediyesi’nin çeşitli kademelerinde çalıştı. 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine, ardından İETT’de Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Bir müddet bu görevde kaldıktan sonra Genel Müdür oldu. Ankara Belediyesi ve İETT’deki üstün gayretli çalışmaları ve işe bağlılığı yönünden takdirname ile ödüllendirilen Soyer, 1995’te emekli oldu. Evli ve dört kız babası olan Soyer, halen Ankara’da yaşıyor.

Prof. Dr. Vural AKARÇAY (1990 - 1992)

1938 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'ndan mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nde dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Marmara Üniversitesi İstanbul Yüksek Ticaret Mektebi Mezunlar Derneği ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği üyeliği yapan Prof. Akarçay'ın "Türkiye'de Devlet Muhasebesi ve Uygulaması", "Defter Tutma Usulleri", "Uygulama ve Muhasebe Kayıtları" ve "Oto Finansman" gibi uzmanlık alanıyla ilgili yayınlanmış pek çok eseri bulunmaktadır.

Samim ÖZTEK (1992 - 1994)

1934 yılında Silistre’de (Bulgaristan) doğdu. 1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) yüksek mühendis olarak mezun oldu. Daha sonra DSİ’de mühendis olarak başladığı görevini genel müdür olarak sürdürdü. 1979 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Bakanlık Müşaviri olarak çalıştı. 1992’de İETT’ye Genel Müdür olarak atandı. 1994’ün ortalarına kadar bu görevi sürdürdü.

Dr. Muammer KANTARCI (1994 - 1997)

1952’de Amasya-Yenice’de doğdu. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975’te yüksek lisans, 1977’de doktorasını tamamladı. Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Müessesesinde çalışma hayatına başladı. 1977’de İTÜ Makine Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra çeşitli özel sektör kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 1992’de kendi şirketini kurdu. 1994 yılında İETT İşletmeleri Genel Müdürü olan Muammer Kantarcı, 1997’de görevinden ayrıldı.

Raif YETİM (1997 - 1999)

1950 yılında Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden dönem birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde memuriyete başladı. 1980 yılında Et ve Balık Kurumu Trabzon Fabrikasında Şef Mühendis olarak çalıştı. Fatsa Balık Mamulleri Fabrikasındaki çalışmaları sırasında DPT tarafından hazırlanan 6. ve 7. Kalkınma Planlarının hazırlanmasında, sektörel bazda Alt Komisyon Üyesi olarak görev yaptı. 1997’de İETT Genel Müdürü oldu. Görev süresince kongrelere katılmak ve araştırma-incelemelerde bulunmak üzere pek çok Avrupa ülkesini ziyaret etme imkanı buldu. Evli ve dört çocuk sahibi olan Yetim, İngilizce bilmektedir.

Nevzat PAKDİL (1999 - 2001)

1950 yılında Kahramanmaraş-Göksun’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve AİTİA İşletme Fakültesini bitirdi. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde Kamu Yönetimi Uzmanı oldu. Bir süre ERDEMİR ve TESTAŞ`da Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Pakdil, 1991-1999 arasında MEB Bakanlık Müşaviri, 1996-1997 arasında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü, 1997-1999 arasında ise Başbakanlık Baş Müşaviri ve Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. 1999’da İETT Genel Müdürlüğüne atandı. İki yıllık görev süresinin ardından emekli oldu. Bir dönem TBMM Başkan Vekili olarak görev yapan Pakdil, halen milletvekilidir.

Rıdvan ASLAN (2001 - 2004)

1959 yılında Elazığ’da doğdu. Ankara Atatürk Lisesinin ardından Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü ve Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesini bitirdi. Memuriyete 1978 yılında Milli Eğitim Bakanlığında başladı. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde mimar, şube müdürü, uzman ve daire başkanı olarak çalıştı. 2000 yılında İETT’ye Yapı Bakım ve Onarım Daire Başkanı olarak atandı. Ardından genel müdür yardımcısı ve genel müdür oldu. Rıdvan Aslan 2006 yılının sonunda İETT’den emekli oldu.

Dr. Muammer KANTARCI (2004 - 2005)

Dr. Muammer Kantarcı, 1997 yılında ayrıldığı Genel Müdürlük görevine 2004 yılında tekrar atanarak İETT tarihine geçti. İyi derecede İngilizce bilen, evli ve üç çocuk babası Kantarcı, 2005 yılının sonunda sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrıldı.

Mehmet ÖZTÜRK (2005 - 2009)

1946 yılında Erzurum'un İspir ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1971 yılında memuriyete başladı. Çamlıkaya Ortaokulunda Fransızca öğretmenliğinin ardından Ziraat Bankası Proje Müdürlüğünde sırasıyla memur, şef, uzman ve müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1985 yılında özel sektöre geçti. Ekim 1994’te İETT Genel Müdürlüğüne Muhasebe ve Finansman Daire Başkanı olarak atandı. Bir süre Raylı Taşıma Daire Başkanlığı yaptıktan sonra tekrar eski görevine döndü. 2004 yılında İETT Genel Müdür Yardımcısı olan Öztürk, 17 Kasım 2005 - 23 Temmuz 2009 tarihleri arasında Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan ve Fransızca bilen Öztürk, 2011 yılında emekli oldu.

Dr. Hayri BARAÇLI (2009 - 2014)

1966 yılı İstanbul doğumlu olan Dr. Hayri Baraçlı ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Kalite Yönetimi, Finansman, Yatırım Planlaması ve Mühendislik Ekonomisi derslerini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hava Harp Okulunda veren Baraçlı, 1999 yılından bu yana aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Baraçlı, ayrıca Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Danışmanlığı, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Güreş Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında üyelikleri bulunan Baraçlı’nın kamu ve özel sektörde Stratejik Yönetim ve Planlama, İşletme Yönetimi, Yeniden Yapılandırma, Reorganizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Yatırımların Fizibilitesi ve Etütleri, Verimlilik Yönetimi gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır. Son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı, Halkla İlişkiler Koordinatörü ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Temmuz 2009'da İETT İşletmeleri Genel Müdürü oldu. Beş yıl süreyle bu görevi yürüttü. Mayıs 2014’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanan Baraçlı, evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Mümin KAHVECİ (2014 - 2016)

1963 yılında Trabzon’un Tonya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına SSK Genel Müdürlüğünde mühendis olarak başladı. 1986-88 yılları arasında Eskişehir Uçak Fabrikasında mühendis ve şef olarak çalıştı. Daha sonra İngiltere ve Amerika’daki üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1989-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi, 1992-95 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi, 1993-96 yılları arasında Başkent Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1995-2000 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Ankara Metrosunda eğitim müdürü ve başmüdür olarak görev yaptı. 2000-2008 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım A.Ş.’de teknik genel müdür yardımcılığı görevini yürüttü. Ardından bir yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında, "Toplu Taşımada Ücret Toplama Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi ve Entegrasyon Projesi"'nin yürütülmesinde görev aldı. Temmuz 2009’da İETT’ye genel müdür yardımcısı olarak atandı. Mayıs 2014'te vekaleten İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevine getirilen Kahveci, evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Arif EMECEN (2016 - 2017)

1964 yılında Çankırı’da doğdu. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1986-1995 yılları arasında TEDAŞ ve TEAŞ’a bağlı değişik müdürlükler bünyesinde işletme mühendisi ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1995-2000 yılları arasında Ankara’da Ankaray Raylı Sistem İşletmesinde İşletme Müdürlüğü ve Başmüdürlük yaptı. Bu çalışma sürecinde Hamburg-Hochbahn-Almanya’da raylı sistem eğitimi aldı. 2000-2005 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Metro, Hafif Raylı Sistem ve Tramvay İşletmelerinin işletme ve bakım işlerini yürüten İstanbul Ulaşım A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2005-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Bu görevi süresince ulusal ve uluslararası ulaşım otoritelerinden birçok ödül alan 3 etaplı, yaklaşık 35 km uzunluğunda “KAYSERAY” Tramvay projesini tamamladı. Yine aynı dönemde 6 yıl süre ile Tramvay işletme, bakım ve proje çalışmalarını yapan Kayseri Ulaşım A.Ş. şirketinde Genel Müdürlük görevini yürüttü. 2014 yılı Haziran ayı itibariyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevini sürdüren Arif Emecen 20 Mayıs 2016 tarihli İçişleri Bakanlığı Onayı ile İETT İşletmeleri Genel Müdürü olarak atandı. Evli ve dört çocuk babası olan Emecen, İngilizce bilmektedir.

Dr. Ahmet BAĞIŞ (2017- 2019)

1973 yılında Mardin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında yüksek lisansını, 2001’de doktorasını Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 2005 yılında İETT’ye mühendis olarak atandı. 2005 - 2010 yılları arasında İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra sırasıyla; Makine İkmal Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı olarak çalıştı. 2014 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 24 Kasım 2017 tarihinde vekaleten Genel Müdürlük görevine getirilen Bağış, evli ve dört çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Hamdi Alper KOLUKISA (2019-2020)

1979 yılında Tokat İli Zile ilçesinde doğmuştur. Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Daha sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı sınavı kazanarak 2004 yılında Kara Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesi ile mezun olmuştur. Hali Hazırda Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans programı öğrencisidir.Jandarma Genel Komutanlığı’nda teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri ile görev yapmıştır. Muğla Valiliği İl Trafik Komisyonu Üyeliğindeki 5 yıllık çalışma süresinin sonunda, 2014 – 2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini yapmıştır. Ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım Komisyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği UKOME ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı görevini yapmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından sınavla verilen ÜDY ( Ulaşım Üst Düzey Yönetici) Belgesi sahibidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Alper BİLGİLİ (2020-2023)

1972 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise aynı zamanda araştırma görevlisi olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde Ulaşım Mühendisliği alanında ve “Akıllı Ulaşım Sistemleri” konusunda tamamladı. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde MBA İşletme yüksek lisans eğitimi aldı. Bilgili, iş yaşamına 1999 yılında Omsan Lojistik’te başladı. Sonra 2002-2005 yılları arasında Arkas Lojistik ve Aras Kargo firmalarında çeşitli görevlerde bulundu. Daha sonra 2005-2019 yılları arasında Mars Lojistik ve Ekol Lojistik firmalarında Genel Müdür olarak görev yaptı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Belgesi ve IRU tarafından verilen CPC (profesyonel mesleki yetkinlik) Belgesi sahibidir. 2011 Yılında IRU tarafından verilen “Karayolu Taşımacılığı Tepe Yöneticisi”, 2013, 2015, 2017 yıllarında ise Atlas “Yılın Karayolu Taşımacılığı Yöneticisi” Ödülleri’ne sahiptir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuğu olan Alper Bilgili 2020 yılında Genel Müdür olarak atandığı İETT’den 2023 yılında emekli oldu.

Dr. Buğra GÖKCE (2023)

1974 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 1995 yılında lisans, 2000 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2022 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası'nda çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlendi. 2006-2007 yıllarında Oda'nın Genel Başkanlığı görevini yaptı. 2005 yılından itibaren ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde 2014 yılına kadar yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. 2008 yılında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine atandı. 2007 yılında Japon Hükümetinin verdiği burs ile Japon kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı. 2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'ndan doktora derecesi aldı. İngilizce Doktora tezi bir uluslararası yayınevi tarafından basıldı. 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde başlayan kamu görevi çok sayıda planlama çalışması ve Ankara 2023 Nazım Planlama çalışmaları koordinatörlüğü ile 2009 yılına kadar sürdü. 2009-2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu başkanlığı görevini üstlendi. 2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çankaya Belediyesi'ne geçişine muvafakat verilmediği için istifa ederek Çankaya Belediyesi'nde görev yapmaya başladı. 2010-14 yıllarında bu belediyede yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak göreve başladı.  Aynı yılın Ekim ayında Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı. Çok sayıda akademik yayın ve bildirisi de bulunan Gökce, Merkezi İş Alanları, Ofis kullanımlarının yer seçimi, Üst Ölçek Planlama konularındaki çalışmalarına Kentsel Ulaşım, Kentsel Tasarım, Peyzaj Planlama, İnşaat teknolojileri, yapılaşma süreçleri bağlamında çeşitli proje, yatırım ve uygulamaları sevk-idare eden görevleri de eklemiştir. 2016 yılı Eylül'ünde vekaleten atandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine 2017 Mart başında asaleten getirilen ve Mayıs 2022 tarihine kadar bu görevi sürdüren Gökce; İzmir'de altyapı, üstyapı proje ve uygulamalarının yürütülmesi sonrası, Büyükşehir bütününün sevk ve idaresi sorumluluğunu da üstlenmiş oldu. Kendisi aynı zamanda TMMOB ŞPO (Şehir Plancıları Odası), SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) ve SDD (Sosyal Demokrasi Derneği) üyesidir.

İrfan DEMET (2023 -)

1976 yılında Kırıkkale’de doğan İrfan DEMET, İlk ve orta dereceli öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Jandarma Okullar Komutanlığı Uz.J.-Astsb.Sınıf Okulu ve Kara Harp Okulu SUTASAK eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olup İstanbul Ticaret Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yapmaktadır.

1996 yılından itibaren Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çeşitli illerde Karakol Komutanlıkları, Trafik Tim Komutanlığı, Ulaştırma Takım Komutanlığı, Lojistik Şube Müdürlüğü, İşletme Destek Şube Müdürlüğü, Motor Yenileme Bölüm Amirliği, Bölük Komutanlıkları ve Bakım Onarım Komutanlıklarında görev yapmış olup 16 Nisan 2020 tarihinde kendi isteğiyle Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Rütbesiyle emekli olmuştur.

Görev yaptığı süre boyunca statü ve rütbe terfileri almış; 55 adet Başarı Belgesi ve ödülü bulunmaktadır. Trafik, Ulaştırma ve Araç Bakım Onarım alanlarında uzun süreli meslek içi kurslara katılmıştır.

27 Nisan 2020 tarihinde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı olarak atanmış, 28 Nisan 2021 tarihinde İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Bu süreçte; 250’den fazla yeni Metrobüs aracının İstanbul’a kazandırılması, Adalar toplu taşıma dönüşümü kapsamında 230 adet yerli üretim, elektrikli Adabüs ve Adamini alımının gerçekleştirilmesi, İETT Garajlarında Tüv-Türk standartlarında “Teknik Muayene İstasyonlarının” kurulması, Özel Taşımacılık İşletme Sistemi(ÖTİS) projesine geçilmesi ve atıl durumda olan İETT Motor Yenileme Atölyesi’nin yenilenerek, hizmete açılması gibi önemli çalışmalara imza atmıştır.

Temmuz 2023 itibarıyla İETT Genel Müdürü görevine atanmıştır.  Evli ve iki çocuk babasıdır.